Diensten

Snoeien van bomen

Wij snoeien alle soorten en maten bomen op een manier die bij de boom, situatie en wensen van de opdrachtgever past. Hierbij kan het gaan om begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, veteranensnoei of bijvoorbeeld het snoeien van vormbomen.

Verwijderen van bomen

Bij het verwijderen van bomen vraagt iedere situatie om een eigen aanpak. Wij verwijderen bomen daarom klimmend, met een hoogwerker, met een (mobiele) telekraan of gewoon vanaf de grond. We rooien volledige lanen, maar verwijderen ook bomen in grote tuinen, postzegeltuintjes of op iedere andere soort locatie.

Versnipperen en afvoeren afval en stamhout

Met onze snippercombinaties is lanen snoeien, bomen in korte tijd verwijderen en vrijgekomen tak- en stamhout afvoeren geen probleem. We rijden achter een hoogwerker aan om het snoeiafval en stamhout direct te versnipperen of in segment te zagen, waarna we het opladen en afvoeren. Om voor iedereen de veiligheid te waarborgen gebruiken we een bordenwagen als rijdende afzetting.

Planten van bomen

Wij planten zowel individuele bomen als complete lanen en stukken bos. Ook helpen wij bij het verplanten van alle soorten en formaten bomen. Dit doen we deskundig en planmatig, zodat de bomen een mooi, prettig en langdurig onderdeel van onze leefomgeving kunnen zijn.

Verankeren van bomen

Wij verankeren kwetsbare bomen zodat ze weer stevig en gezond worden. In de meeste gevallen gaat dit om bomen met een grote emotionele waarde. Het verankeren doen we, afhankelijk van de situatie, door middel van dynamische kroonverankering of statische verankering.

Visual Tree Assessment (VTA)

Boomgroepen moeten, afhankelijk van leeftijd, locatie en conditie, op regelmatige basis visueel worden gekeurd. Als gecertificeerd boomveiligheidscontroleur voeren wij deze keuren uit bij zowel individuele bomen als totale boomgroepen, waarna we de VTA rapporten digitaal aanleveren. Na de controle kunnen wij ook de eventueel noodzakelijke begeleidingssnoei of onderhoudssnoei uitvoeren.

Nader Technisch Onderzoek (NTO)

Na afkeuring van een boom kunnen we nader technisch onderzoek uitvoeren om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de boom te behouden. Vaak gaat het om veteranen bomen die om bijzondere verzorging en intensief onderhoud vragen. We doen bijvoorbeeld een Picus meting of gebruiken een tomograaf om door middel van golven een dwarsdoorsnede van de boom te krijgen, zonder in de boom te hoeven boren of zagen.

Boom Effect Analyse (BEA)

Door middel van een boom effect analyse bepalen we het effect van een veranderende omgeving op een individuele boom of een boomgroep. Aan de hand van deze analyse kunnen er maatregelen worden genomen om de gezondheid van de boom te waarborgen.